Mehmet Bülent GÜRCAN
Kurum Müdürü
RESMİ KURUMLAR
EĞİTİM BİRİMİ

Ceza infaz kurumumuzda yürütülen eğitim ve öğretim hizmetleri ile kültürel etkinlikler ve kütüphane çalışmalarının yürütüldüğü servistir. Eğitim ve öğretim servisi öğretmen ve ilgili etkinliklerin yürütülmesine yardımcı olan infaz ve koruma memurlarından oluşur.

Eğitim İlkeleri Ceza infaz kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı herkesçe bilinmektedir. Eğitim ve öğretim hizmetleri etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, ceza infaz kurumu rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir. Eğitim ve öğretim çalışmalarından beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak; kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.

Bu amaçları hedefleyen ceza infaz kurumlarında bütün hükümlü ve tutukluların, temel ve meslekî eğitim, orta ve yüksek öğretim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim, din eğitimi ve kütüphane hizmetlerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitim olanaklarına sahip olması sağlanmaktadır. Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri; hükümlüye yeni ve olumlu davranışlar kazandırmayı hedefleyen ve bu amacı gerçekleştirmek üzere beden, zihin, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir yapıya sahip, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, bilgi, yetenek, beceri ve davranışlarını geliştirmek, kendilerinin geçim ve mutluluklarını sağlamak amacına yönelik hizmetler bütünüdür. Hükümlüye, ceza infaz kurumunda bulunduğu süre içinde, kişiliğini geliştirecek, eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve salıverilme sonrasına hazırlayacak eğitim programları uygulanır.

Bu eğitim programları şunlardır:

Temel Eğitim Kursları

-1.Kademe Okuma-Yazma Eğitim Kursları

-2.Kademe Okuma-Yazma Eğitim Kursları

Orta ve Yüksek Öğretim Faaliyetleri

-Açık Öğretim Ortaokulu

-Açık Öğretim Lisesi

-Öğrenci Seçme Sınavı

-Açık Öğretim Fakültesi

-Açık Öğretim Ortaokul, Lise ve açık Öğretim destek kursları

Kurs Faaliyetleri

-Yabancı Dil Kursları

-Mesleki Eğitim Kursları

-Sosyal ve Kültürel Kurslar

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

-Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

-Tiyatro Gösterimi

-Konserler

-Konferans

-Sergi

-Film Gösterimi

-Konser ve Halk Gösterisi

-Bilgi Yarışması

-Münazara

-Sportif Faaliyetler

-Kütüphane Faaliyetleri

SİTEMİZİ
 
T.C. BİNGÖL M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır WebPortal Merve BOZAN